De molenaars

In 1967 doet de laatste molenaar Goffe Brouwer de molen over aan de (toenmalige) gemeente Oostdongeradeel. Deze laat hem in de jaren 1970-1972 restaureren. Daarna is hij in gebruik als VVV-kantoor en expositieruimte. 's Zaterdags laten de vrijwillige molenaars, H. Kingma en J. Wüst, de molen draaien.