Eeuwenlang is het silhouet van Anjum bepaald door kerk, burcht en molen, symbolen van religie, gezag en nering. De kerk stamt uit de twaalfde eeuw en was eertijds gewijd aan de aartsengel MichaŽl. Het gebouw bestaat nog voor een vrij groot gedeelte uit tufsteen. Zoals vrijwel alle oude kerken is ook die van Anjum in de loop van zijn bestaan verschillende malen verbouwd. Voor het eerst is dat waarschijnlijk in de dertiende eeuw geschied toen het tegenwoordige koor ontstaan is.

Het dorp