Het begin

Wij weten niet sinds wanneer het dorp in het trotse bezit van een molen is geweest. Zeker is echter, dat dat in 1511 al het geval was. In het "register van de aanbreng" in 1511 aangelgd op last van de Saksische hertogen, treedt de Anjumer molen voor het eerst uit de nevelen van de historie te voorschijn